Клаузи и Условия за Съдружие

За да бъдете оторизиран съдружник на Bio Cleanse Ltd., трябва да се придържате към сроковете и условията, съдържащи се в споразумението.

Моля, прочетете това споразумение внимателно, преди да се регистрирате и да използвате услугите на Bio Cleanse Ltd. като съдружник. Като се регистрирате в програмата за съдружие с Bio Cleanse Ltd., показвате, че приемате това споразумение и сроковете и условията.

Клаузите на Програмата за Съдружие на Bio Cleanse Ltd. за използване на Програмата за Споразумение за Съдружие („Споразумението”) са сключени от и между Bio Cleanse Ltd., и вас, като съдружник на Bio Cleanse Ltd..

За да бъдете оторизиран Съдружник на Bio Cleanse Ltd., се съгласявате да се придържате към сроковете и условията, съдържащи се в това Споразумение. Моля, прочетете това Споразумение внимателно, преди да се регистрирате, за да станете Съдружник. Като се регистрирате, за да станете Съдружник на Bio Cleanse Ltd., показвате, че приемате това Споразумение и неговите клаузи и условия. Ако не приемете това Споразумение, няма нужда да ги прилагате.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Това споразумение ще започне след като приемем молбата ви за съдружие и ще приключи, когато бъде прекратено от някоя от страните.

Прекратяването може да се случи по всяко време, с или без причина, като се дава на другата страна писмено известие за прекратяване.

ИЗМЕНЕНИЯ
Като постнем Съобщение за Промяна или ново споразумение на този сайт, може да променим всяка от клаузите и условията на това Споразумение по всяко време и по наше усмотрение. Тези изменения може да включват, но не и да бъдат ограничени до промени на размера на наличните такси, плановете за таксите, процедурите по плащане и правилата на Програмата. Ако някое от измененията са НЕПРИЕМЛИВИ ЗА ВАС, единственият изход за вас е да прекратите Споразумението. Ако ПРОДЪЛЖИТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В ПРОГРАМАТА, след като бъде постнато Съобщение за Промяна или ново споразумение, ще се смята, че сте съгласни с промените.

КОМИСИОННИ ТАКСИ
Ще получите гореспоменатата комисиона за продажба от поръчките чрез връзката за Съдружие. ВСИЧКИ продукти и пакети имат същия процент комисиона. Таксите може да се получават само между приемането на молбата за Съдружие и съобщението за прекратяване. Плащания се правят, когато комисионата ви достигне USDD100. Такси ще се изплащат през първата седмица на всеки месец от Bio Cleanse Ltd..com чрез PayPal. Притежанието на валидна сметка PayPal се изисква за участие в програмата за Съдружие. Всякакви върнати чекове, чарджбекове или такси от върната поръчка може да доведа до анулиране на комисионата за Съдружие по наше усмотрение.

ДЪЛЖИНА НА БИСКВИТКИТЕ (COOKIE LENGTH)
Всички поръчки от клиенти, идващи от уебсайта ви чрез линк за съдружие (affiliate link) на нашия уебсайт ще получат комисиони за период от 30 дни. Това е дължината на бисквитка (cookie ).

ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКИТЕ
Bio Cleanse Ltd..com ще бъде единствено отговорен за обработката на всяка  поръчка от клиент на филиал (Affiliate). Клиентите, които купуват продукти чрез Bio Cleanse Ltd..com, ще се считат за клиентите на Bio Cleanse Ltd..com. Цени и наличието на наши продукти  може от време на време да варират .
Bio Cleanse Ltd..com  винаги ще определят цената, платена от клиента. Ние си запазваме правото да отхвърлим всяка поръчка, който не се съобрази с нашите правила, оперативните процедури и политики.

УЕБСАЙТ ОГРАНИЧЕНИЯ
Bio Cleanse Ltd си запазва правото да не приемат даден сайт в Партньорска програма на Bio Cleanse Ltd в зависимост отсъдържанието на дадения сайт.

НЕПОИСКАНИ  ТЪРГОВСКИ ИМЕЙЛИ
Bio Cleanse Ltd  по никакъв начин не участва в масово нежелана електронна поща (т.е. спам), както и всички Присъединили се очаква да се придържат към тази политика. Нарушаването на тази политика ще доведе до прекратяване на този договор и незабавно уволнение от Партньорска Програма на Bio Cleanse Ltd, без право на възстановяване.

ОТКАЗ
Ние не правим никакви изрични или косвени гаранции или презентации  по отношение на Партньорска Програма или вашият потенциал да печелят доходи от Партньорската Програма на Bio Cleanse Ltd. В допълнение, ние не декларираме, че работата на нашия сайт или Партньорски Сайтове ще бъде непрекъсната или свободна от грешки, и ние няма да носим отговорност за последствията от  каквито и да са прекъсвания или закъснения.

С изпращането на този формуляр за споразумение на съдружниците, вие потвърждавате, че сте прочели това споразумение и сте  съгласен с всичките му споразумения  и условия. Вие имате независима оценка  на тази програма и не се осланяте на представителство, гаранция, или декларация, различни от тези, изложени в това споразумение.

* Моля, имайте предвид, че НИКАКВА КОМИСИОННА не се заплаща на оригиналната ви покупка на продукт на Bio Cleanse Ltd.  С други думи не можете да си купите от самия себе си или да бъдете първата си покупка с единствената цел на отстъпка на вашата собствена покупка на продукт.

Посочете, че сте прочели условията на това споразумение по-долу и че ги приемате, за да продължите да се регистрирате  за Партньорската  Програма.